הצהרת משקיע כשיר להשתתפות בכנס

בהתאם לתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, התשכ”ח-1968 (“החוק”)

    הצהרתי זו ראייה כי מתקיימים בי תנאי הכשירות כפי שנקבעו בתוספת הראשונה לחוק, וידועה ומובנת לי משמעות היותי "משקיע כשיר".

    לקבלת הזמנה נצטרך את הנייד והמייל העדכני שלך.
    הכנס בתאריך 29/3/2023 בנמל תל אביב

    בוליגו קפיטל / רחוב החילזון 5, בית גרניט, רמת גן / info@buligocapital.com / 03-575-5406

    הועתק