הצהרת משקיע כשיר

(בהתאם לחוק הרשות לניירות ערך)

    הצהרתי זו לראייה כי התנאים הבאים נכונים לגביי

    Chicago Light Industrial Portfolio

    Five Industrial Assets in the Chicago Metro Area | 100% Leased

    בוליגו קפיטל / רחוב החילזון 5, בית גרניט, רמת גן / info@buligocapital.com / 03-575-5406

    הועתק