הצהרת משקיע כשיר

(בהתאם לחוק הרשות לניירות ערך)

    הצהרתי זו לראייה כי התנאים הבאים נכונים לגביי

    Foxbank (Charleston, SC)

    בוליגו קפיטל / רחוב החילזון 5, בית גרניט, רמת גן / info@buligocapital.com / 03-575-5406

    הועתק