הצהרת משקיע כשיר

(בהתאם לחוק הרשות לניירות ערך)

  הצהרתי זו לראייה כי התנאים הבאים נכונים לגביי

  Osborne Shopping Center

  WashingtonDC

   

  בוליגו קפיטל / רחוב החילזון 5, בית גרניט, רמת גן / info@buligocapital.com / 03-575-5406

  הועתק