הצהרת משקיע כשיר

אני, החתום מטה, מצהיר כי התנאים הבאים נכונים לגביי

    הצהרתי זו לראייה כי התנאים הבאים נכונים לגביי

    Reigo By Meitav Dash

    בוליגו קפיטל / רחוב החילזון 5, בית גרניט, רמת גן / info@buligocapital.com / 03-575-5406

    הועתק